950

 

 

 

 

 

 

 

 گفتم و گفت

 

 

گفتم: من شنیده ام اگر انسان در نماز متوجه شود

 

 

 

که کسی در حال دزدیدن کفش اوست می تواند نماز

 

 

را بشکند و برود کفشش را بگیرد؛  درست است ؟!

 

 

گفت: درست است.

 


نمازی که در آن حواست به کفشت است،

 

 

اصلاً باید شکست!

 

 

                                                                  نتیجه

 

 

چه نمازها که خواندیم و حواسمان فقط

 

 

به کفشهایی بود که او داده بود ...

 

 

 

حسرت بعضی نمازها تا آخر عمر به دل

 

 

آدم می مونه ... نمازهایی که ؟...

 

 

بگذریم

 

 

 

 

 

سرت را بر شانه ی خدا بگذار تا او با نوازش های

 

دستان مهربانش قصه ی عشق را چنان زیبا

 

برایت بخواند که نه از دوزخ وحشت کنی

 

و نه از بهشت به رقص درآیی نه از چیزی

 

غصه بخوری و نه از نداشتن کسی

 

 

 

 

 

 

 

ای مرغ سحرعشق زپروانه آموز
که آن سوخته را جان شدوآواز نیامد

 

 

 

 

 

از شهد غزل هم ديدن فرماييد

 

 

 

 

 

 

 

از گلشن راز هم ديدن فرماييد

 

 

 

 

 

 

 

 


 

نوشته شده توسط علی کشکولی در بیست و ششم اسفند ۱۳۹۳ ساعت موضوع | لینک ثابت