950

 

 

 

خدایا

 

 

هر لحظه خواستی به غیر واگذاریم همان لحظه ببر.

 

 

 

 

 

 

 

 

ضرب المثل اشک تمساح می ریزد

 

 

 

گریه دروغین را به اشك تمساح تعبیر كرده اند

 

 . خاصه گریه و اشكی كه نه از باب دلسوزی

 

 ، بلكه از رهگذر ریا و تلدیس باشد

 

 

، تا بدان وسیله مقصود حاصل آید

 

  و سو نیت گریه كننده جامه عمل بپوشد.

 

سابقا معتقد بودند كه غذا و خوراك تمساح به وسیله اشك چشم تامین می شود

 

. بدین طریق كه هنگام گرسنگی به ساحل می رود و مانند جسد

 

 بی جانی ساعت ها متمادی بر روی شكم دراز می كشد.

 

 در این موقع اشك لزج و مسموم كننده ای از چشمانش خارج می شود

 

 كه حیوانات و حشرات هوایی به طمع تغذیه بر روی آن می نشینند.

 


پیداست كه سموم اشك تمساح آنها را از پای در می آورد.

 

 فرضا نیمه جان هم بشنود و قصد فرار كنند به علت لزج بودن

 

 اشك تمساح نمی توانند از آن دام گسترده نجات یابند

 

. خلاصه هربار كه مقدار كافی حیوان وحشتزد ه در دام اشك تمساح افتند

 

، تمساح پوزه ای جنبانیده به یك حمله آنها را بلع می كند

 

و مجددا برای شكار كردن طعمه های دیگر اشك می ریزد.

 

 

 

 

 

 

 

خدای من!

 

اگر مرا خسته می بینی


بدان


من هم دیگر از تمام این خستگی ها خسته ام


کاش می شد این خستگی را زدود


کاش می شد


این پوسته ی آزار دهنده را از تنم جدا کنم


پوسته ی تکرارها


دلتنگی ها


خدای من!


می خواهم زیر آسمان تو راه بروم


می خواهم خورشید تو بر من بتابد


می دانی خدای خوبی ها؟!

 

 

می خواهم پاک شوم

 

 

زیبا ، زیباست

 

و زشت ، زشت است


گاهی در ظاهر زیبا و درون زشت

 

    و گاهی ظاهر زشت و درون زیباست


پس زود قضاوت نکن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ای مرغ سحرعشق زپروانه آموز
که آن سوخته را جان شدوآواز نیامد     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لحظه هايتان لبريز از معنويت 

 

و

 

 روزگارتان پر از اقاقی و عسل .

 

 

 

 

 


 

نوشته شده توسط علی کشکولی در بیست و نهم شهریور 1393 ساعت موضوع | لینک ثابت