آنگاه که عشق تاریخ را میسازد

 

 

950

 

 

 
ای مرغ سحرعشق زپروانه آموز
که آن سوخته را جان شدوآواز نیامد

 

 

 

 

 

 

آنگاه که عشق تاریخ را میسازد

 

 

 

 

 بیش از پنجاه سال پیش، «لیو» که یک جوان ۱۹ ساله بود
 
 
 عاشق یک زن ۲۹ ساله بیوه به نام «ژو» شد
 
 
در آن زمان عشق یک مرد جوان به یک زن مسن‌تر
 
 
غیراخلاقی بود و پسندیده نبود
 
 
برای جلوگیری از شایعات این زوج تصمیم گرفتند
 
 
 فرار کنند و درغاری در استان ژیانگ‌جین زندگی کنند

 
در اول زندگی مشترک آنها بی‌چیز بودند،
 
 
نه دسترسی به برق داشتند و نه غذایی
 
 
 طوری که مجبور بودند از گیاهان و ریشه درختان تعذیه کنند
 
 
و روشنایی خود را با یک چراغ نفتی تأمین کنند
 

در دومین سال زندگی مشترک، «لیو»، کار خارق‌العاده‌ای
 
 
را شروع کرد، او با دست خالی شروع به کندن
 
 
پلکان‌هایی در دل کوه کرد، تا همسرش بتواند به آسانی
 
 
از کوه پایین بیاید، او این کار را پنجاه سال ادامه داد
 
 
 
نیم قرن بعد در سال ۲۰۰۱، گروهی از مکتشفین، در کمال تعجب
 
 
 
 این زوج پیر را همراه شش هزار پله کنده شده با دست پیدا کردند
 
 
 
دولت چین تصمیم گرفته که «پلکان عشق» و محل زندگی
 
 
 
این زوج را حفظ کند و آن را تبدیل به یک موزه کند
 
 
 
 
ای مرغ سحرعشق زپروانه آموز
که آن سوخته را جان شدوآواز نیامد
 
 
خدایا!
 
 
 
 
اگر تو نباشی، زندگی چیست، جز پرسه زدن در حیاط بیهودگی؟
 
 
 
اگر تو نباشی، نفسها و نگاهها به قدر ارزنی نمی ارزند.
 
 
 
اگر تو نباشی، دنیا یک در بسته و یک پنجره شکسته است.
 
 
اگر تو نباشی، رویرو همه دیوار است و قلب کوچکم شوره زار است!
 
 
 
 
 
ای مرغ سحرعشق زپروانه آموز
که آن سوخته را جان شدوآواز نیامد
 
 
 
خدایا!
 
 
 
به پرنده ای غریب می مانم که مدتها زیر
 
 
 
باران مانده است و با بالهای خیس توان پرواز ندارد.
 
 
 
آفتاب را بر بالهایم بنشان و دوباره مرا
 
 
به آسمان بی انتهایت نزدیک کن!
 
 
 
 
 

ای مرغ سحرعشق زپروانه آموز
که آن سوخته را جان شدوآواز نیامد     

 

 

 

 

 

 

 

 

لحظه هايتان لبريز از معنويت 

 

و

 

 روزگارتان پر از اقاقی و عسل .

 

 
 


 

نوشته شده توسط علی کشکولی در سوم آذر 1393 ساعت موضوع | لینک ثابت